MAK300 ve MAK400 Dönem içi Staj Yapacak İkinci Öğretim Öğrencilerin Dikkatine


MAK300 ve MAK400 Dönem içi Staj Yapacak İkinci Öğretim Öğrencilerin  uyulması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır:

1. MAK300 ve MAK400 Dönem içi Staj Yapacak İkinci Öğretim öğrencilerinden mezun durumunda olacak ve 4. sınıf ve normal öğretim sürelerini aşan öğrencilerin staj yapması uygun görülmektedir.

2. Staj yapacak öğrenciler firma tarafından doldurulmuş 3 adet staj evrakını 22/09/2017 tarihine kadar  ilgili staj komisyondaki hocalarımıza teslim etmesi gerekmektedir.

3. MAK300 ve MAK400 dönem içi staj yapacak ikinci öğretim öğrencilerinin  25/09/2017-28/10/2017 tarihleri arasında staj yapması uygun görülmektedir.  MAK300 stajını yapacak öğrencilerin cumartesi günü de çalışan bir işletmede stajlarını yapmaları  gerekmektedir. Aksi takdirde hafta sonu (Cumartesi) çalışmayan öğrencilerin MAK300 stajı 30 iş gününü tamamlamadığından dolayı, stajı geçersiz sayılacaktır.

4. MAK400 Dönem içi Staj Yapacak İkinci Öğretim Öğrencileri 08/10/2017-09/11/2017 tarihleri arasında da staj yapmaları uygun görülmektedir. 

MAK300 ve MAK400 Dönem içi Staj Yapacak İkinci Öğretim Öğrencileri, aşağıda ilgili staj komisyon üyesine  staj evraklarını  teslim etmesi gerekmektedir:

MAK300 Danışmanları :

Arş. Gör. Volkan AKGÜL (Numarasının sonu tek sayı olanlar)

Arş. Gör. Emre ALTAŞ (Numarasının sonu çift sayı olanlar)

MAK400 Danışmanları :

Arş. Gör. Mecit ÖGE (Numarasının sonu tek sayı olanlar)

Arş. Gör. İbrahim KARADEMİR (Numarasının sonu çift sayı olanlar)


Bartın Üniversitesi - Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Tel: : 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 (378) 501 10 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi