Bölüm Hakkında

BÖLÜM HAKKINDA

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Makine Mühendisliği Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bölüm öğretim elemanları tarafından yürütülecek bilimsel araştırmalarla, bölge ve ülkenin mevcut ve muhtemel sanayi problemlerinin tespiti ve çözümlenmesi konularında birincil uzman pozisyonda olunması hedeflenmektedir.

BÜ Makine Mühendisliği bölümünde; 4 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr., 7Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı ile eğitim-öğretime devam edilmektedir. Bölümde yedi anabilim dalı yer almaktadır. Bunlar;

1. Mekanik Anabilim Dalı

2. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı

3. Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

4. Konstrüksiyon Anabilim Dalı

5. Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

6. Enerji Anabilim Dalı

7. Otomotiv Anabilim Dalı'dır.

 

VİZYON

Toplumumuzun refah seviyesini Gelişmiş Ülkeler seviyesine yükseltmek için, Ülkemiz sanayisinin gerek duyduğu iyi yetişmiş, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet eden, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğini sürdürmektir.

 

MİSYON

Uluslararası düzeyde lisans, yüksek lisans ve meslek içi eğitim vererek, insanlık ve Ülkemizin genel yararları doğrultusunda, toplumsal yaşam seviyesini yükseltmek için, günümüzün bilimsel ve teknolojik verilerini kullanarak öğrencilere, sanayi ve topluma kaynakları güvenli ve ekonomik kullanarak üretim yapma bilincini kazandıran makine mühendisliği eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.