Anabilim Dalları

Ana Bilim Dalları

Mekanik Anabilim Dalı 

Adı Soyadı

İletişim

Özgeçmiş

Arş. Gör. Mecit ÖGE

Telefon: 03785011000-1594

E-posta: mecitoge@bartin.edu.tr

 Özgeçmiş

 

Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı 

Adı Soyadı  

İletişim  

Özgeçmiş  

Doç. Dr. Etimad EYVAZOV

Telefon: 03785011000-1658

E-posta: eyvazov@bartin.edu.tr

Özgeçmiş

 Arş. Gör. Emre ALTAŞ

Telefon: 03785011000-1592

 E-posta: emrealtas@bartin.edu.tr

 Özgeçmiş

  

Enerji Anabilim Dalı 

Adı Soyadı

İletişim

Özgeçmiş

Doç. Dr. Kasım BİBER

Telefon: 

E-posta: kbiber@bartin.edu.tr

Özgeçmiş

 Dr. Öğr. Üyesi Abid USTAOĞLU

Telefon: 03785011000-1657

E-posta: austaoglu@bartin.edu.tr

Özgeçmiş

 

Termodinamik ve Isı Anabilim Dalı 

Adı Soyadı

İletişim

Özgeçmiş

 Dr. Öğr. Üyesi Volkan KIRMACI

Telefon: 03785011000-1630

E-posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Hüseyin KAYA

Telefon: 03785011000-1616

E-posta: hkaya@bartin.edu.tr  

Özgeçmiş

 

Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı 

Adı Soyadı

İletişim

Özgeçmiş

Doç. Dr. M.Sabri GÖK

Telefon: 03785011000-1613

E-posta:msabrigok@bartin.edu.tr

 Özgeçmiş 

Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK

  Telefon: 03785011000-1666

E-posta: ykucuk@bartin.edu.tr

Özgeçmiş 

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU

Telefon: 

E-posta: vneccaroglu@bartin.edu.tr

 Özgeçmiş

 

Konstrüksiyon Anabilim Dalı 

Adı Soyadı

İletişim

Özgeçmiş

 Dr. Öğr. Üyesi Bilal KURŞUNCU

Telefon: 03785011000-1601

E-posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. İbrahim KARADEMİR

Telefon: 03785011000-1595

E-posta: ikarademir@bartin.edu.tr

 

Özgeçmiş

 

 

Otomotiv Anabilim Dalı 

Adı Soyadı

İletişim

Özgeçmiş

Arş. Gör. Volkan AKGÜL

Telefon: 03785011000-1593

E-posta: volkanakgul@bartin.edu.tr

 Özgeçmiş