Bölüm Kurulu

             
Bölüm Kurulu

 

 
Doç. Dr. M. Sabri GÖK


Doç. Dr. Kasım BİBER


Bölüm Başkanı

Üye

 


 

 


Yrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI


Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU


Üye

Üye
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ' ne göre Bölüm Kurulu

MADDE 14. (Değişik:RG-08/08/1998-23427)

Bölüm Kurulu; birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.

Bartın Üniversitesi - Kutlubey Yazıcılar Kampüsü : 0 (378) 501 10 00 - 0 (378) 501 10 21 - mf@bartin.edu.tr -

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi