Komisyonlar

Komisyonlar

                          2017-2018 AKADEMİK YILI BÖLÜM KOMİSYONLARI

Görevi

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. M. Sabri GÖK 

 E-Posta: msabrigok@bartin.edu.tr 

Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

 E-Posta: ustaoglu@bartin.edu.tr

AKTS Koordinatörü

 Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK

 E-Posta: ykucuk@bartin.edu.tr

AKTS Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. İbrahim KARADEMİR

 E-Posta: ikarademir@bartin.edu.tr

Akademik Teşvik Komisyonu

Doç. Dr. M. Sabri GÖK

E-Posta: msabrigok@bartin.edu.tr

Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK

E-Posta: ykucuk@bartin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Anket Değerlendirme Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI   

 
E-Posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Volkan AKGÜL 


E-Posta: volkanakgul@bartin.edu.tr BEK Alt Kurul Komisyonu


Yrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI 

  
E-Posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU


E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU 

Eposta: vneccaroglu@bartin.edu.trBurs Komisyonu


Doç. Dr. M. Sabri GÖK 


E-Posta: msabrigok@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU 

Eposta: vneccaroglu@bartin.edu.tr 

Bilgisayar Alt Yapı ve Laboratuar Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI


E-Posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU 

Eposta: vneccaroglu@bartin.edu.tr Laboratuvar Sorumlusu


Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

E-Posta: ustaoglu@bartin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Bologna Web Sorumlusu

 Doç. Dr. Kasım BİBER

E-Posta: kbiber@bartin.edu.tr

 Arş. Gör. Hüseyin Kaya

E-Posta: hkaya@bartin.edu.tr

Bölüm Web Sorumlusu

 Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

 E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

 Arş. Gör. Emre ALTAŞ

E-Posta: emrealtas@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin KAYA

E-Posta: hkaya@bartin.edu.tr

Çift Anadal - Yan Dal Koordinatörü

Doç. Dr. M. Sabri GÖK 

E-Posta: msabrigok@bartin.edu.tr

Çift Anadal - Yan Dal Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Erasmus Değişim Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

 E-Posta: ustaoglu@bartin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Volkan AKGÜL 


E-Posta: volkanakgul@bartin.edu.tr 

Farabi Değişim Program Koordinatörü

Doç. Dr. Kasım BİBER

E-Posta: kbiber@bartin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

 E-Posta: ustaoglu@bartin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Arş. Gör. İbrahim KARADEMİR


E-Posta: ikarademir@bartin.edu.tr

Kulüp ve Teknik Gezi SorumlusuYrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI

E-Posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Volkan AKGÜL 

E-Posta: volkanakgul@bartin.edu.tr 


Kütüphane Komisyonu


Doç. Dr. Kasım BİBER

E-Posta: kbiber@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU 

Eposta: vneccaroglu@bartin.edu.tr 

Mezuniyet Not Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin KAYA

E-Posta: hkaya@bartin.edu.tr

 Arş. Gör. Emre ALTAŞ

E-Posta: emrealtas@bartin.edu.tr

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI

 E-Posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin KAYA

 E-Posta: hkaya@bartin.edu.tr

Arş. Gör. İbrahim KARADEMİR

E-Posta: ikarademir@bartin.edu.tr

Sınav Programı - Ders Plan ve Program Komisyonu

Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK

E-Posta: ykucuk@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU 

Eposta: vneccaroglu@bartin.edu.tr Staj Komisyonu


Doç. Dr. Kasım BİBER

E-Posta: kbiber@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Volkan AKGÜL 

E-Posta: volkanakgul@bartin.edu.tr 

 Arş. Gör. Emre ALTAŞ

E-Posta: emrealtas@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Mecit ÖGE

E-Posta: mecitoge@bartin.edu.tr

Arş. Gör. İbrahim KARADEMİR

E-Posta: ikarademir@bartin.edu.tr


 Teknik Cihaz Alma Komisyonu

 Doç. Dr. M. Sabri GÖK 

 E-Posta: msabrigok@bartin.edu.tr 

Arş. Gör. Vahap NECCAROĞLU 

Eposta: vneccaroglu@bartin.edu.tr 

Sınıf Danışmanlıkları

 

1. Sınıf (N.Ö.)

Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK

 E-Posta: ykucuk@bartin.edu.tr

 

1. Sınıf (İ.Ö.)

Doç. Dr. Kasım BİBER

E-Posta: kbiber@bartin.edu.tr

 

2. Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

E-Posta: ustaoglu@bartin.edu.tr

 

3. Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Volkan KIRMACI

E-Posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

 

4. Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Bilal KURŞUNCU

 E-Posta: bkursuncu@bartin.edu.tr

 

 

Bartın Üniversitesi - Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Tel: : 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 (378) 501 10 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi